วัดนาป่าพง - แสดงเจตนาถวายผ้ากฐิน 2563

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ตัวแทนคณะศิษย์ วัดนาป่าพง โทร. : 09 2526 1236
อาสาฯ มูลนิธิพุทธโฆษณ์ โทร. : 08 2222 5790 ถึง 94
เวลา 08.00 - 17.00 น.
หรือแจ้งแก้ไข/เปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ที่ katin.watnapp@gmail.com


โปรดกรอกข้อมูลเพื่อตรวจสอบ