กำหนดการงานกฐินวัดนาป่าพง 2560

เนื่องด้วยมีผู้มาแสดงเจตนาถวายผ้าแด่คณะสงฆ์
ทางคณะสงฆ์จึงได้กำหนดงานกฐินขึ้น
ในวันที่ 15 ตุลาคม 2560

1 หมายเลขโทรศัพท์ แสดงเจตนาถวายผ้าได้ 1 ผืน
ไม่ควรแสดงเจตนาฯ แทนคนอื่น

ปิดรับแสดงเจตนาถวายผ้ากฐิน ก่อนวันงาน 1 สัปดาห์ (ภายใน 7 ตุลาคม 2560) เพื่อให้การเตรียมงานกฐินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ในวันงานกฐิน พร้อมเปิดรับลงทะเบียนรับผ้าและทำบุญกฐิน ตั้งแต่เวลา 05.15 น. เป็นต้นไป
มีปัญหา ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ อาสาสมัครมูลนิธิพุทธโฆษณ์ โทรศัพท์ 08 2222 5790 ถึง 94 หรือคณะสงฆ์วัดนาป่าพง
หรือแจ้งแก้ไข/เปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ที่ katin.watnapp@gmail.com