<-- กลับไปหน้าหลัก | TH | EN

แบบฟอร์มแสดงเจตนาถวายผ้ากฐิน
วันอาทิตย์ ที่ 15 ตุลาคม 2560

ขอแสดงเจตนาถวายผ้ากฐิน
แด่คณะสงฆ์วัดนาป่าพง

เพิ่มคนต่อไป ลบคนนี้

 

กรณีมีความประสงค์
ที่จะเข้าร่วมกับกลุ่มที่มีอยู่แล้ว